Házirend

V4 FUTURE SPORTS FESTIVAL

2019. szeptember 21-22.

HÁZIREND

 

  

            A belépésre jelentkezéssel a szabadtéri rendezvény résztvevője a pályarendszabályt magára nézve kötelezőnek fogadja el. A pályarendszabályok rendelkezésein túlmenően köteles betartani a szervező által meghatározott előírásokat, illetve a szervező, a rendőrség és a rendezők utasításait.

 

A résztvevő a szabadtéri rendezvény helyszínére akkor léptethető be, ha:

 • nem áll nyilvánvalóan alkohol, kábítószer vagy más bódító hatású szer befolyása alatt;
 • a ruházatának- és csomagjainak átvizsgálásához hozzájárul;
 • nem tart magánál ételt, italt, kábítószert, nehezen kezelhető, A3 papírméretnél nagyobb táskát csomagot, vagy olyan tárgyat, amely a rendezvény megtartását, továbbá mások személyi- és vagyonbiztonságát veszélyezteti, a játékosokat vagy a hivatalos személyeket, más nézők szórakozását megzavarhatja, erőszakos cselekményre felhasználható, vagy amelynek birtoklását jogszabály, illetve a szabadtéri rendezvényre való bevitelét a szervező megtiltotta;
 • mások iránti gyűlöletre uszító, politikai tartalmú, vagy másokat megbotránkoztató tartalmú feliratot, zászlót vagy jogszabály által tiltott önkényuralmi jelképet, illetőleg nem visel ilyen ruházatot;
 • promóciós vagy kereskedelmi célú tárgyat, kivéve, ha erre vonatkozóan a szervező engedélyével rendelkezik; videokamerát, vagy professzionális fényképezőgépet, kivéve, ha erre vonatkozóan a szervező engedélyével rendelkezik; állatot, hátránnyal élő néző esetében a segítésére szolgáló kutya kivételével;
 • tudomásul veszi, hogy a szabadtéri rendezvény ideje alatt, róla kép- és hangfelvétel készíthető, a felvételeket a szerződött partnerek, valamint az akkreditált fotósok saját céljaikra felhasználhatják, nyilvánosságra hozhatják.

 

A beléptetés alkalmával a rendezők ruházat- és csomagátvizsgálást végeznek átvizsgáló eszközökkel:

 • személyes tárgyain túlmenően és a pályarendszabályokban foglaltak betartásával – csak a résztvevő versenyzők hivatalos országzászlóit és jelképeit viheti be, a nemzeti zászlókon csak az ország hivatalos városainak nevét lehet megjeleníteni.

 

Kizárólag

 • a megjelölt beléptető kapun keresztül léphet be a sport területére;
 • a kijelölt útvonalon közelítheti meg a szektorát vagy munkavégzésének helyét;
 • csak a belépőjegyén, bérletén vagy más, belépésre jogosító igazolásán feltüntetett szektorban vagy helyen tartózkodhat;
 • köteles betartani a pályarendszabályok rendelkezéseit, a szervező által meghatározott előírásokat, illetve a szervező és a rendezők utasításait;
 • a területet – ha arról a szervező és a rendező vagy a rendőrség másképpen nem rendelkezik – csak a belépési ponton hagyhatja el;

 

Tekintettel a rendezvény sajátosságaira, az alábbi tárgyak nem vihetőek be a rendezvény területére:

 

 • Éles/működő fegyverek, eszközök (beleértve többek között az airsoft fegyvereket, paintball, íjak, számszeríj, de akár egyszerű vízipisztolyok, vízibombák, stb.)
 • Valósághű replika fegyverek (játékfegyverek esetében is, a valódi fegyverrel való könnyű összetéveszthetőség miatt)
 • Éles fémpengéjű fegyverek (beleértve fejszék, tőrök, kések, kardok, shurikenek, stb.)
 • Tompa fegyverek (beleértve boxer,gumibot, nunchaku, stb)
 • Olyan kellékfegyverek, amikkel mások testi épségére veszélyesek lehetnek (beleértve fémből, üvegből készült kellékek)
 • Hangszerek, melyek túlzott zajszintet okoznak, mint például a vuvuzela

 

A résztvevő a rendezvényen:

 • nem folytathat olyan tevékenységet, amely a rendezvény rendjét megzavarja, meghiúsítja vagy veszélyezteti a szabadtéri rendezvényen résztvevők személyi- és vagyonbiztonságát;
 • tárgyakat a vízbe, a nézők elől elárt területre és személyekre nem dobhat;
 • a játéktérre és a nézők által elzárt egyéb területekre engedély nélkül nem léphet, ezeket a magatartásokat meg sem kísérelheti;
 • nem használhat pirotechnikai eszközt, tüzet nem okozhat;
 • lézer-, vagy hasonló jelzőfényt nem használhat;
 • a nemzeti, hivatalos vagy a versenyhez köthető himnuszokat nem zavarhatja meg;
 • a menekülő útvonalon (pl. lelátó lépcsőin) nem állhat meg, a menekülő útvonalakat, folyosókat, bejáratokat, vészkijáratokat nem torlaszolhatja el, azokat köteles szabadon hagyni, a gépjárművek és gyalogosok közlekedését nem akadályozhatja;
 • rasszista, gyűlöletre uszító, másokat megbotránkoztató, ideológiai, vallási vagy politikai megnyilvánulásként értékelhető magatartást nem tanúsíthat, ilyen tartalmú feliratot vagy jelzést nem jeleníthet meg;
 • transzparenst, zászlót a kerítésre, a korlátra, oszlopra csak szervező és a rendező engedélyével helyezhet el;
 • mások kilátását nem zavarhatja;
 • a rendezvényterület kerítéseire és egyéb objektumaira nem mászhat;
 • a székekre nem állhat fel;
 • nem szemetelhet és köteles a dohányzással kapcsolatos rendelkezéseket betartani.

 

A rendezvény  területén bármilyen kereskedelmi célú tevékenységet végezni, csak és kizárólag a szervező előzetes, írásbeli engedélyével lehetséges.

Aki fentiekben felsoroltakat nem tartja be a területről kikisérhető, belépése megtagadható.

Akit a rendezvényről eltávolítottak, vagy akinek eltávolítására azért nem került sor, mert a rendezvény helyszínén való szervezői (rendezői) beavatkozás következtében olyan nézői cselekmény volt várható, amely a rendezvény biztonságát aránytalanul veszélyeztette volna, a szervező a rendezvény történő részvételből kizárja.

Kizárható az is, aki a pályarendszabályokat egyéb módon megsérti.

A biztonsági előírások megszegéséből eredő kárért a néző, több károkozó esetén a károkozásban résztvevő nézők egyetemlegesen felelősséggel taroznak. A kártérítési felelősség nem érinti a néző szabálysértési vagy büntetőjogi felelősségét.

A szervező gondoskodik a pályarendszabályok értelmében be nem vihető, de jogszerűen birtokolható, a sportszerű szurkolás szellemével nem ellentétes és a meghatározott méretkorlátozás alá eső tárgyak dokumentált átvételéről, biztonságos megőrzéséről és a jogosult részére távozásakor történő visszaadásáról. Ételt, italt megőrzésre nem kerülhet átvételre.

A szervező – rendező alkalmazása estén a rendező – jogosult a rendezvény ideje alatt a a résztvevők egyedi azonosítását lehetővé tevő minőségű felvételt biztosító kamerával megfigyelni és a felvételt rögzíteni.

 

Értelmező rendelkezések a jelen pályarendszabály tekintetében:

 • Szervező: Egymillióan a magyar esportért EGYESÜLET (Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 21. 2. em./4.)
 • Rendező: A rendezvény biztosítására felkért vagyonvédelmi vállalkozás által a szabadtéri rendezvény helyszínén és a rendezvény biztosításával kapcsolatban foglalkoztatott, külső megjelenésében rendezőként azonosítható, legalább személy-és vagyonőri végzettséggel rendelkező személy.
 • Résztvevő: az a természetes személy, aki a szabadtéri rendezvény helyszínén annak időtartama alatt, valamint a szabadtéri rendezvényt megelőzően vagy követően másfél órával tartózkodik. A néző (szurkoló) résztvevőnek minősül.