Adatvédelmi tájékoztató

 Egymillióan a magyar esportért EGYESÜLET

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

A www.v4futuresports.eu Weblapon történő regisztráióval és a V4 FUTURE SPORTS FESTIVAL rendezvényen való részvétellel KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSHEZ

 

KELT, ÉS ALKALMAZANDÓ: 2018. JANUÁR 10. NAPJÁTÓL.

 

 1. Az adatkezelő

 

Név:  Egymillióan a magyar esportért EGYESÜLETESPORT

Székhely:  1054 Budapest, Hold utca 21. 2. em./4.

Postacím: 1054 Budapest, Hold utca 21. 2. em./4.

E-mail: web@v4futuresports.eu

Honlap: http://v4futuresports.eu

Nyilvántartási szám: 01-02-0016354

(Az adatkezelő a továbbiakban: "Egyesület".)

 

 1. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

 

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv., az alábbi linken keresztül elérhető a jogszabály hatályos szövege: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV)
 • az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során Strasbourgban, 1981. január 28-án kelt Egyezményt kihirdető 1998. évi VI. törvény, (az alábbi linken keresztül elérhető a jogszabály hatályos szövege: https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99800006.tv )
 • valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (az alábbi linken keresztül elérhető a jogszabály hatályos szövege: https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0100108.TV )

 

 

 

 

 1. Az adatkezelés

 

 • Az Adatkezelés célja az Egyesület http://v4futuresports.eu weboldalán („Weboldal”) keresztül a Rendezvényre való regisztráció, az eseményen való részvétel, az esetleges nyeremények átvétele és hírlevélre való feliratkozás lehetővé tétele.  A Weboldalon történő sikeres regisztráció feltétele az alábbi személyes adatok („Személyes Adatok”)  teljeskörű megadása.

 

 

Személyes adat

Az adatkezelés közvetlen célja

 

teljes név

Az Egyesület rendezvényein való részvételhez a Felhasználók azonosítása szükséges, ami a Személyes Adatok segítségével történik.

születési dátum

A Rendezvényen való  korhatárhoz kötött részvételi jogosultság ellenőrzése.

személyi igazolvány szám

A Rendezvényen való részvételhez a résztvevők azonosítása szükséges, ami a személyi igazolvány számmal és teljes névvel történik.

irányítószám és lakcím

Az esetleges nyeremények, ajándékok kézbesítéséhez szükséges kapcsolatfelvétel.

állampolgárság / ország

A Rendezvényen való részvételi jogosultság ellenőrzése (V4 ország állampolgárság)

 telefonszám

 Az esetleges nyeremények, ajándékok kézbesítéséhez szükséges kapcsolatfelvétel.

felhasználónév

a felhasználó név az egyes adatbázisokban történő azonosításhoz elengedhetetlenül szükséges

 

e-mail cím

az e-mail cím az Egyesület és az Ön közötti kapcsolattartás célját szolgálja, például erre továbbítjuk a jelszót, ezenkívül az Egyesület a Felhasználót közvetlenül megkeresse e-mailen, ideértve a kifejezetten a Felhasználók részére címzett hírlevelek, ajánlatok, promóciós anyagok és egyéb információk megküldését;

 

 

 

 • Az Egyesület a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – kizárólag hatósági határozat alapján, vagy a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. Az Egyesület a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.
 • A Személyes Adatok Egyesület részére történő átadása önkéntes, az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul.
 • Sem a felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy Személyes Adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy a felhasználónév vagy az e-mail cím az Ön nevét tartalmazza. Ön teljesen szabadon dönt arról, hogy ha olyan felhasználó nevet vagy e-mail címet ad meg, amely az Ön kilétére utaló információt tartalmaz.
 • Az Egyesület tájékoztatja a Felhasználót, hogy az általa kezelt Személyes Adatokról  statisztikai összesítéseket készít, amely  Személyes Adatot semmilyen formában nem tartalmaz, ezért ez a tevékenység nem minősül adatkezelésnek.

 

 1. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Ön jelen tájékoztató elolvasását követő önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást a jelen adatkezelési tájékoztató elolvasását és tudomásulvételét követően a Weblapon ebből a célból megjelentetett rubrika  bejelölésével kell megadni.  

 1. Az adatkezelés időtartama

 

A Rendezvényen való részvételre vonatkozóan megadott Személyes Adatok esetén adatkezelés időtartama a rendezvény időtartama és az azt követő 5 naptári nap. Ez alól kivételt képez az az eset, amikor valamely résztvevő nyereményre vagy hasonló olyan juttatásra válik jogosulttá, amely szükségessé tesz a Személyes Adatainak megőrzését a kapcsolatfelvétel, vagy a nyeremény eljuttatása céljából. Ebben az esetben az adatkezelés időtartama az ehhez szükséges idővel meghosszabbodik.  Ettől függetlenül, az Egyesület a Személyes Adatokat a hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. Visszavonás esetén a rendezvényen való részvétel nem lehetséges.

A hírlevéllel kapcsolatos Személyes Adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását az web@v4futuresports.eu E-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja.  Kérjük, hogy az E-mail tárgy részében tüntesse fel, hogy „leiratkozás” vagy „stop”, vagy írjon az Egyesület címére:1054 Budapest, Hold utca 21. 2. em./4.. Utóbbi esetben kérjük, adja meg nevét, lakcímét és email címét. Ebben az esetben a Személyes Adtadok törlése három munkanapon belül történik.

 

 1. SZEMÉLYES ADATOK ÁTADÁSA

 

 • Az Ön által átadott Személyes Adatokat az Egyesület Magyarország területén található számítógépein tárolja és ahhoz kizárólag az Egyesület és az Egyesület által megbízott, alább nevesített adatfeldolgozó azon alkalmazottainak van hozzáférése, akiknek erre a jelen tájékoztatóban foglalt célok elérése érdekében kifejezetten szüksége van, ideértve az IT funkciókat.

 

 • Az Egyesület a Személyes Adatokat az alábbi adatfeldolgozó részére ad(hat)ja át. Az adatfeldolgozó az Egyesület részére hírlevél kiküldéséhez, valamint egyéb érdekkörében felmerülő tevékenység elvégzéséhez nyújt(hat) szolgáltatást.

 

Trendency Online Zrt.

 1. Budapest, Mihálkovics utca 10.

info@trendency.hu

 

 1. SÜTIK (COOKIE) HASZNÁLATA

 

 • Más weboldalakhoz hasonlóan az Egyesület is használja azon szokásos technológiát, amelyet sütinek (cookie) hívnak, valamint web szerver log fájlokat, annak érdekében, hogy információt szerezzen be arról, hogy a felhasználók hogyan használják a Weboldalt. A sütik és a web szerver log fájlok használata lehetővé teszi az Egyesület számára, hogy a Weboldal látogatottságát ellenőrizze és a Weboldal tartalmát az Ön személyes igényeihez igazítsa.

 

 • A süti egy kisméretű információcsomag (fájl), amely gyakran egy anonimizált egyedi azonosítót hordoz. Amikor meglátogat egy weboldalt, a weboldal a számítógépének az engedélyét kéri, hogy ezt a fájlt az Ön számítógépe merevlemezének egy olyan részén tárolja, amely kifejezetten a sütik tárolására szolgál. Minden egyes weboldal amelyet meglátogat tud sütit küldeni a számítógépére, amennyiben az Ön által használt böngésző beállítása ezt engedélyezi. Az Ön adatainak védelme érdekében azonban az Ön böngészője az adott weboldalnak kizárólag azt engedélyezi, hogy ahhoz a sütihez férjen hozzá, amelyet az adott weboldal küldött a számítógépének, azaz egy weboldal a más weboldalak által küldött sütikhez nem fér hozzá. A böngészők általában úgy vannak beállítva, hogy fogadják a sütiket. Amennyiben azonban Ön nem kíván sütiket fogadni, beállíthatja úgy a böngészőjét, hogy az elutasítsa a sütik fogadását. Ebben az esetben elképzelhető, hogy a Weboldal néhány eleme nem fog hatékonyan működni, mikor Ön böngészi a Weboldalt. A sütik nem tudnak más információt nyerni a számítógépének merevlemezéről és nem hordoznak vírusokat.

 

 

 1. BIZTONSÁG

 

 • Az Egyesület biztonsági intézkedéseket alkalmaz annak érdekében, hogy illetéktelenek ne férhessenek hozzá a Személyes Adataihoz és megakadályozza a jogellenes adatkezelést, az adatok megsemmisülését, vagy sérülését. Az Egyesület többek között az alábbi biztonsági intézkedéseket alkalmazza:

 

 • Fizikai: az épület ahol az Egyesület a Személyes Adatokat tárolja őrzött, beléptető rendszerrel védett. Ezen túl az Egyesület megfelelő intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a Személyes Adatokat a megsemmisülés, vagy a sérülés veszélyétől védje.

 

 • Technikai: az Egyesület biztonságosan, az erre vonatkozó előírásoknak megfelelően kezel valamennyi elektronikai adathordozót, amelyet az Egyesület már nem használ, úgy, mint pl. a hibás merevlemezeket, vagy adatmentéseket. Az adatbázisokban végrehajtott valamennyi változtatás egy eseménynaplóban rögzítésre kerül, amely mutatja a változtatás napját és időpontját és a felhasználót, aki végrehajtotta a változtatást.

 

 • Adat: a Személyes Adatokat az Egyesület Magyarország területén található szervereken tárolja. Az adatokhoz más felhasználók nem férnek hozzá.

 

 • Az Egyesület biztosítja, hogy a fent rögzített biztonsági követelmények az általa igénybe vett adatfeldolgozóknál is érvényesüljenek.

 

 

 1. AZ ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, JOGORVOSLAT

 

 • Ön tájékoztatást kérhet azon Személyes Adatokról, amelyet az Egyesület Önről gyűjtött és kezel. Amennyiben ilyen információt szeretne, kérjük, küldjön az Egyesület részére e-mailt:info@v4futuresports.eu . Ön kérheti, hogy az Ön által megadott és/vagy az Önről tárolt Személyes Adatokat az Egyesület helyesbítse, annak érdekében, hogy azok pontosak és naprakészek legyenek. Ön a fent leírt szabályok szerint kérheti továbbá, hogy az Egyesület megszüntetesse az Ön Személyes Adatainak kezelését és törölje az adatbázisából az Önről kezelt Személyes Adatokat, vagy a Személyes Adatait a jogszabályban meghatározott esetben zárolja.

 

 • Ön vélt jogsérelem esetén a lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat (email: ügyfélszolgálat@naih.hu, cím: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, tel: +36-1-391-1400, weboldal: http://naih.hu).

 

 1. KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓK

 

 • Az Egyesület egyes szolgáltatásainak igénybevétele során regisztrációt és belépést könnyítő külső szolgáltatókkal is együttműködhet (pl. Facebook Inc., Google Inc., a továbbiakban: „Külső szolgáltató”). A külső szolgáltatók rendszereiben az ott megadott adatok tekintetében a külső szolgáltatók saját adatvédelmi irányelvei az irányadók.

 

 • Az egyes szolgáltatások keretében elérhetővé tett és a különböző közösségi oldalakon megosztott tartalmak vonatkozásában a tartalom megosztását lehetővé tevő külső szolgáltató minősül a Személyes adatok kezelőjének, tevékenységére saját felhasználási feltételei és adatvédelmi szabályzata az irányadó.

 

 

 1. KAPCSOLAT

A Személyes Adatok kezelésével kapcsolatos valamennyi észrevételét, kérdését, vagy bármely egyéb kérdését kérjük címezze Egyesületünknek e-mailen: web@v4futuresports.eu , vagy postán:1054 Budapest, Hold utca 21. 2. em./4.